آموزش بازی Ø¨Ù„Ú Ø¬Ú Ø¨Ù‡ همراه قوانین آموزش تصویری - ایران گمبلینگ

From HVwiki
Jump to: navigation, search


برای مثال (در جدول با قرمز نشان داده شده) در صورتی که دست شما یک دست سخت با ارزش ۱۳ مثل A♣️۵♦️۷♣️ یا k♦️۳♣️ است و دیلر کارت ۶ آورده، جدول به شما پیشنهاد میدهد که "بهتر است" توقف کنید. در صورتی که کارت اول دیلر آس باشد، به شما یک پنجره نمایش داده می شود که برای شرط بیمه تصمیم بگیرید. اگر پس از اتمام پخش کردن کارتهای، اگر مجموع دو کارت اولیه هر یک از بازیکنان 21 یا به اصطلاح بلک جک باشد (یک کارت تک و یک کارت با ارزش 10)، آن بازیکن برنده بازی است، مگر اینکه مجموع کارتهای اولیه بانکدار نیز پس از نمایش 21 یا بلک جم باشد که در این حالت بازیکنانی که بلک جک داشته اند، فقط مبلغ شرط خود را برمیدارند و برای شرط بندی در دور بعد آماده میشوند. چنانچه وی درخواست Hit بدهد و مجموع کارتها با کارت جدید بیشتر از 21 شود، ارزش کارت تک 1 میشود و بازیکن بازنده دور بازی نیست. در اینجا بهترین تصمیم Stand است چرا که ممکن است کارت جدید مجموع کارتها را به بیش از 21 افزایش داده و موجب بازنده شدن بازیکن بشود. بازیکن دوم به دلیل این که دو کارت با ارزش یکسان دارد درخواست Split میکند و بانکدار برای هر دست جدید وی، کارت جدید پخش میکند. بازیکن سوم به دلیل داشتن دست خوب بدون Hit تصمیم به Stand میگیرد.

بازیکن باید یک کارت دیگر دریافت کند.
بعد از دست دادن کارتها هر قوانین بازی 21کن می تواند رفتن یا ماندن را انتخاب کند. حتما سعی کنید در بازی آرامش خود را حفظ کرده و روی حرکات خود تمرکز کنید.ترجیحا برای شروع روی مبالغ بالا شرط نبندید تا استرس و ریسک بازی شما کاهش پیدا کند. پس از پایان یافتن نوبت بازیکنان، این بانکدار است که رقیب بازیکنان میشود و با توجه به انتخاب ها و تصمیماتش برنده یا بازنده بازی میشود. کارت ها همه ارزش واقعی خود را دارند به جز 2 مورد! در این حالت بازیکن از کارتهایی که در دست دارد راضی بوده و نیازی به کارت بیشتر ندارد. بازیکن باید یک کارت دیگر دریافت کند. در بازی بلک جک آنلاین هم میتوان با دبل داون کردن در یک موقعیت خوب، میتواند میزان برد خود را دو برابر کند. هنگامی که تمامی بازیکنان با تصمیم گیری بازی را ادامه دادند، در انتها نوبت بانکدار است که کارت پنهان خود را رو کند و تصمیمات خود را اتخاذ کند.

آموزش بلک جک
در این دور، بازیکن اول دست بلک جک دارد و تا اینجا برنده بازی است ولی هنوز باید صبر کند تا دست بانکدار معلوم شود. اما کارت فوق العاده ای که در این بازی وجود دارد کارت آس می باشد که این کارت می تواند هم با ارزش ۱ و هم ارزش ۱۱ محاسبه گردد. این نوعی شرط بندی حاشیه ای است که به درخواست بیمه مشهور شده. بازی بلک جک آنلاین با پول واقعی شرط بندی می شود و شما می توانید با قواعد ساده ای که در دسترس می باشد به مراتب بهترین نتیجه را برای خود رقم بزنید. شما می توانید برای دریافت نتیجه ای به مراتب بهتر این بازی را برای خوب تجربه کنید. هنگامی که دست بانکدار بلک جک باشد (یعنی یک کارت تک و یک کارت 10)، برنده دور بازی بانکدار است (به استثنا بازیکنانی که دست آنها نیز بلک جک است) و ملبغ شرط اصلی از بازیکنان دریافت میشود.